Om Catch Boats AB

"0msorg om vår natur så den finns kvar att njuta av för framtida generationer. Det är vår ledstjärna när vi utvecklar och tillverkar våra båtar" - Thomas Wiberg

 

Miljöpolicy 

Catch Boats AB förespråkar ett båtliv anpassat så att vår natur förblir just så underbar som den är, för rekreation och fritid.

Det är Catch Boats AB:s uppgift att skapa produkter som ger oss möjlighet att njuta av båtliv med så liten miljöpåverkan som möjligt, i så stor frihet som möjligt.


Genom innovativ konstruktion och design, bättre material och kloka tillverkningsprocesser säkerställer vi att Catch Boats produkter har liten miljöpåverkan både under tillverkning och i drift. Våra båtars låga vikt gör att de fungerar väl, utan att övermotoriseras. 

Vi använder oss av leverantörer som arbetar målmedvetet för att minska sin miljöpåverkan. Vi lägger vår tillverkning hos företag som jobbar med miljövänliga tillverkningsmetoder och visar respekt för jordens naturresurser.  

Catch Boats AB skall leda utvecklingen mot ett för miljön hållbart båtliv och i detta arbete vara ett föredöme i båtbranschen.

Kör din båt på miljövänligt bränsle. Det är bra för miljön, bra för din motor och är värt varje krona! Klicka på logotypen för att komma till Aspens hemsida där du kan läsa mer om alkylatbensin. 

 

Vi ser gärna att du väljer en Honda när du väljer motor till din Catch. Hondas fytaktsmotorer är starka, tysta och bränslesnåla. Samtliga utombordsmotorer i Hondas sortiment uppfyller de strängaste utsläppskraven i världen, CARB 2011. Motorerna byggs i en toppmodern miljövänlig fabrik där man minskar utsläpp av koldioxid genom användning av Honda solceller. Man minskar vattenförbrukningen genom ett effektivt användande av regnvatten och man har noll utsläpp av avloppsvatten vid tillverkningen. Klicka på Hondas logotype för att komma till Svenska Hondas sida för utombordsmotorer.